کابل شبکه 20 متری Cat6 دیتالایف Data Life
125000 تومان 124,000 تومان
کابل شبکه 5 متری Cat6 دیتالایف Data Life
32,000 تومان
کابل شبکه 1 متری Cat6 کی نت K-net
15000 تومان 13,000 تومان
کابل شبکه 3 متری Cat6 کی نت K-net
30000 تومان 29,000 تومان
کابل شبکه 2 متری Cat6 کی نت K-net
17,000 تومان
کابل شبکه 15 متری Cat6 دیتالایف Data Life
75,000 تومان
کابل شبکه 3 متری Cat5e بلدن Beldencdt
17,000 تومان
کابل شبکه 10 متری Cat5e دی نت D-net
45,000 تومان
کابل شبکه 10 متری Cat5e دیتالایف Data Life
35,000 تومان
کابل شبکه 1 متری Cat5e کی نت پلاس K-net Plus
15000 تومان 13,000 تومان
کابل شبکه 3 متری Cat5e کی نت پلاس K-net Plus
21,000 تومان
کابل شبکه 5 متری Cat5e کی نت پلاس K-net Plus
25,000 تومان
کابل شبکه 2 متری Cat5e بلدن Beldencdt
10,000 تومان
کابل شبکه 5 متری Cat5e داتیس Datis
25,000 تومان
کابل شبکه 15 متری Cat5e دیتالایف Data Life
55,000 تومان
کابل شبکه 25 متری Cat5e دیتالایف Data Life
70,000 تومان
کابل شبکه 20 متری Cat5e دیتالایف Data Life
65,000 تومان
برل شبکه 1 به 1 RJ45
5,000 تومان
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد