کابل دیتا ساتا قفلدار 45 سانتی متری
13,500 تومان
مبدل IDE به SATA ویزار VIZUR
55,000 تومان
کابل برق دوچاک 1/2 متری
35000 تومان 29,900 تومان
کابل دیتا فلاپی دیسک FDD
14000 تومان 12,000 تومان
کابل دیتا ساتا معمولی 45 سانتی متری
9,000 تومان
کابل دیتا IDE
12,000 تومان
کابل 1 به 2 برق IDE به SATA
11,000 تومان
کابل 1 به 1 برق IDE به SATA
8,000 تومان
کابل برق کامپیوتر 1/5 متري ضخیم
45,000 تومان
کابل برق کامپیوتر 1/5 متري معمولي
35,000 تومان
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد