کابل دیتا ساتا قفلدار 45 سانتی متری
9,000 تومان
مبدل IDE به SATA ویزار VIZUR
35,000 تومان
کابل برق دوچاک 1/2 متری
11,000 تومان
کابل دیتا فلاپی دیسک FDD
14000 تومان 12,000 تومان
کابل دیتا ساتا معمولی 45 سانتی متری
6,500 تومان
کابل دیتا IDE
9,800 تومان
کابل 1 به 2 برق IDE به SATA
9,500 تومان
کابل 1 به 1 برق IDE به SATA
6,000 تومان
کابل برق کامپیوتر 1/5 متري ضخیم
35,000 تومان
کابل برق کامپیوتر 1/5 متري معمولي
25,000 تومان
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد