کابل 1 به 2 برق IDE به SATA
9,500 تومان
کابل 1 به 1 برق IDE به SATA
6,000 تومان
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد