کابل 1 به 2 برق IDE به SATA
11,000 تومان
کابل 1 به 1 برق IDE به SATA
8,000 تومان
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد