کابل 1 به 2 برق IDE به SATA
12,000 تومان
کابل 1 به 1 برق IDE به SATA
9,000 تومان
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد