یو پی اس فاراتل سری DSS مدل DSS2000X-RT
8,274,000 تومان
یو پی اس LIFT200 فاراتل
10,072,000 تومان
یو پی‌ اس LIFT80 فاراتل
5,156,000 تومان
یو پی‌ اس فاراتل سری DSS مدل DSS1500B-RT
9,483,000 تومان
یو پی‌ اس فاراتل سری DSS مدل DSS 1500BW
9,483,000 تومان
ویژه
یو پی اس فاراتل سری ونوس مدل VENUS1300
4,197,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری Cadillac مدل CAD10KX3-RT-4U
37,060,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری Cadillac مدل CAD10KX1-RT-4U
33,790,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری DSS مدل DSS3000X-RT-3KW
9,810,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری DSS مدل DSS1500X-RT
7,521,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری SDC مدل SDC3000X-RT
11,663,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری SDC مدل SDC2000X-RT
9,701,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری SDC مدل SDC1500X-RT
8,502,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری SDC مدل SDC6000X-RT-3U
23,980,000 تومان
یو پی اس فاراتل سری SSP مدل SSP3000X-RT
9,265,000 تومان
تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه ظفر رایانه محفوظ می باشد